Jump to content
Guest

Komendy AMXX

Recommended Posts

Mały poradnik komend AMXX :

 

 

 

 

 

 

 

Lista komend:

 

amx_ban

 

Użycie: amx_ban [reason] - Banowanie gracza na serwerze na określony czas z

 

podaniem powodu.

 

 

 

amx_banid

 

Użycie: amx_banid [reason] - Banowanie gracza na serwerze na określony czas

 

z podaniem powodu. Ban zakładany jest na STEAM_ID.

 

 

 

amx_banip

 

Użycie: amx_banip [reason] - Banowanie gracza na serwerze na określony czas

 

z podaniem powodu. Ban zakładany jest na IP.

 

 

 

amx_banmenu

 

Użycie: amx_banmenu - Wyświetla menu do banowaniagraczy.

 

 

 

amx_cancelvote

 

Użycie: amx_cancelvote - Anuluje toczące się głosowanie.

 

 

 

amx_cfg

 

Użycie: amx_cfg - Ładuje plik konfiguracyjny z ustawieniami.

 

 

 

amx_cfgmenu

 

Użycie: amx_cfgmenu - Wyświetla menu z gotowymi konfiguracjami serwera.

 

 

 

amx_chat

 

Użycie: amx_chat < message > - Chat służący do porozumiewania się

 

pomiędzy administratorami. Zwykli gracze nie widzą tekstu pisanego z tą

 

komendą.

 

 

 

 

 

amx_clcmdmenu

 

Użycie: amx_clcmdmenu - Wyświetla menu z komendami wykonywanymi na

 

komputrze gracza.

 

 

 

amx_cmdmenu

 

Użycie: amx_cmdmenu - Wyświetla menu z komendami wykonywanymi na

 

serwerze.

 

 

 

amx_csay

 

Użycie: amx_csay < color > < message > - Wyświetla kolorowe wiadomości na

 

HUD w centralnym miejscu ekranu. Dodatkowo podaje nick admina, który

 

wywołał polecenie.

 

 

 

amx_ccsay

 

Użycie: amx_csay < color > < message > - Wyświetla kolorowe wiadomości na

 

HUD w centralnym miejscu ekranu. Nie podaje nicka admina, który wywołał polecenie.

 

 

 

amx_cvar

 

Użycie: amx_cvar [value] - Zmienia cvary serwera, pozwala dostosować konfigurację.

 

 

 

amx_cvarmenu

 

Użycie: amx_cvarmenu - Wyświetla menu z cvarami, pozwala na szybkie zmiany konfiguracji.

 

 

 

amx_ffmenu

 

Użycie: amx_ffmenu - Wyświetla menu pozwalające zmienić opcje "friendly fire".

 

 

 

amx_fsay

 

Użycie: amx_fsay < color > < message > - Wyświetla kolorowe wiadomości na

 

HUD w podamym miejscu ekranu. Dodatkowo podaje nick admina, który wywołał polecenie.

 

 

 

amx_fsayy

 

Użycie: amx_fsayy < color > < message > - Wyświetla kolorowe wiadomości na

 

HUD w podamym miejscu ekranu. Nie podaje nicka admina, który wywołał polecenie.

 

 

 

amx_help

 

Użycie: amx_help; amx_help 11; amx_help 21; amx_help 31; itp. - Jedna z

 

najważniejszych opcji AMXa. Wyświetla listę oraz pomoc dostępnych komend (w

 

zależności od poziomu dostępu) podczas pisania w konsoli. Przydatna jak

 

aturat nieznamy kompletnej składni komendy.

 

 

 

amx_kick

 

Użycie: amx_kick [reason] - "Wykopanie" gracza z serwera na określony czas z

 

podaniem powodu.

 

 

 

amx_kickmenu

 

Użycie: amx_kickmenu - Wyświetla menu do "kopania" graczy.

 

 

 

amx_knives

 

Użycie: amx_knives <1|0> - Włacza tryb gry "tylko noże".

 

 

 

amx_leave

 

Użycie: amx_leave [tag] [tag] [tag] - Pozwala pozostać na serwerze graczom

 

którzy mają wpisane określone tagi. Gracze bez określonych tagów zostają

 

odłaczeni z serwera. Przydaje się przez meczem klanowym jeśli gracze nie

 

biorący udziału w meczu nie opuścili serwera.

 

 

 

amx_map

 

Użycie: amx_map [delay in sec.] - Wywołuję zmianę mapy. Jeśli nie podamy

 

czasu po jakim mapa ma sie zmienić zmiana następi natychmiast.

 

 

 

amx_mapmenu

 

Użycie: amx_mapmenu - Wyświetla menu z którego można wybrać mapy do

 

zmany. Menu ma jedną wade nie ma tam wszystkich map a rzadko kiedy

 

headadminom serwerów chce sie dopisywać wszystkie mapy.

 

 

 

amx_nopas

 

Użycie: amx_npass - Zdejmuje hasło założone na serwer.

 

 

 

amx_password

 

Użycie: amx_password - Zakłada hasło na serwer.

 

 

 

amx_pause

 

Użycie: amx_pause - Pauzuje serwer.

 

 

 

amx_paucecfg

 

Użycie: amx_pausecfg [name] - Pozwala zarządzać pracą pluginów.

 

 

 

Komendy:

 

off - pałzuje wszystkie pluginy nie bądące na liście

 

on - włącza wszystkie pluginy

 

stop - wyłacza plugin

 

pause - pałzuje plugin

 

enable - włacza plugin

 

save - zapisuje listę wyłaczonych pluginów

 

clear - czyści listę wyłaczonych pluginów

 

list - wyświetla listę pluginów

 

add - ustawia flagę że plugin nie może być pauzowany

 

amx_pausecfgmenu

 

Użycie: amx_pausecfgmenu - Wyświetla menu w którym można zarządzać pracą pluginów.

 

 

 

amx_psay

 

Użycie: amx_psay < player > < message > - Wysyła prywatną wiadomość do

 

określonego gracza.

 

 

 

amx_rcon

 

Użycie: amx_rcon - Pozwala podczas gry na wywyłanie poleceń rcona.

 

 

 

amx_restmenu

 

Użycie: amx_restmenu - Wyświetla menu w którym można ustawić restrykcje

 

kupowania borni i ekipunku.

 

 

 

amx_restrict

 

Użycie: amx_restrict

 

[keys] - Wstawia restrykcje dotyczące kupowania broni. Jeśłi nie wprowadzi się

 

nic w pole "keys" restrykcje zostanązdjęte.

 

 

 

Menus: "buy", "pistol", "shotgun", "sub", "rifle", "machine", "item"

 

Team: "T", "CT"

 

Keys: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0"

 

amx_say

 

Użycie: amx_say - Wysyła wiadomość na chacie do wszystkich graczy.

 

 

 

amx_scrollsay

 

Użycie: amx_scrollsayy < color > < message > - Wyświetla kolorowe przewijane

 

wiadomości na HUD na dole ekranu. Dodatkowo podaje nick admina, który

 

wywołał polecenie.

 

 

 

amx_scrollsayy

 

Użycie: amx_scrollsayyy < color > < message > - Wyświetla kolorowe przewijane

 

wiadomości na HUD na dole ekranu. Nie podaje nicka admina, który wywołał

 

polecenie.

 

 

 

amx_slap

 

Użycie: amx_slap [power] - Udeża gracza z zadaną siła odbierając mu HP.

 

 

 

amx_slapmenu

 

Użycie: amx_slapmenu - Wyświetla menu pozwalające udeżać lub uśmiercać graczy.

 

 

 

amx_slay

 

Użycie: amx_slay - Uśmierca gracza.

 

 

 

amx_speachmenu

 

Użycie: amx_speachmenu - Wyświetla menu pozwalające na wykonywanie

 

komend głosowych na serwerze.

 

 

 

amx_statscfg

 

Użycie: amx_statscfg [parameters] ...

 

 

 

Komendy:

 

on - włacza określoną opcję

 

off - wyłacza określoną opcję

 

save - zapisuje konfiguracje statystyk l

 

oad - ładuje konfigurację statystyk l

 

ist [id] - wyświetla status statystyk

 

add - dodaje statystykę do listy

 

amx_statscfgmenu

 

Użycie: amx_statscfgmenu - Wyświetla menu pozwalające w łatwy sposób

 

zarządzać konfiguracją statystyk.

 

 

 

amx_teammenu

 

Użycie: amx_teammenu - Wyświetla menu do zadządzania drużynami.

 

 

 

amx_teleportmenu

 

Użycie: amx_teleportmenu - Wyświetla menu do teleportacji.

 

 

 

amx_tsay

 

Użycie: amx_tsay < color > < message > - Wyświetla kolorowe wiadomości na (pisanie wiadomości przez amxx)

 

HUD z lewej storny ekranu. Dodatkowo podaje nick admina, który wywołał polecenie.

 

 

 

amx_tsayy

 

Użycie: amx_tsayy < color > < message > - Wyświetla kolorowe wiadomości na

 

HUD z lewej storny ekranu. Nie podaje nicka admina, który wywołał polecenie.

 

 

 

amx_unban

 

Użycie: amx_unban - Zdejmuje bana z WONID lub IP.

 

 

 

amx_vote

 

Użycie: amx_vote - Włącza głosowanie na dowolny temat.

 

 

 

amx_voteban

 

Użycie: amx_voteban - Włącza głosowanie za zbanowaniem gracza na serwerze.

 

 

 

amx_votekick

 

Użycie: amx_votekick - Włącza głosowanie za "wykopaniem" gracza z serwera.

 

 

 

amx_votemap

 

Użycie: amx_votemap [map] [map] [map] - Włącza głosowanie na wybrane

 

mapy. Max. pięc map!

 

 

 

amx_votemapmenu

 

Użycie: amx_votemapmenu - Wyświetla menu do głosowania ma mapy.

 

 

 

amx_who

 

Użycie: amx_who - Wyswietla kto jest aktyalnie na serwerze. Dodatkowo podaje

 

który gracz posiada prawa do adminowania serwerem.

 

 

 

amxmodmenu

 

Użycie: amxmodmenu - Wyswietla menu w któym można administrować serwerem.

 

 

 

Mam nadzieje że bedzie przydatne ; )

 

 

 

hds, +

Link to comment
Share on other sites


Guest
This topic is now closed to further replies.


  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...